Fotbollen och dess framväxt i Sverige

Modern fotboll härstammar från Storbritannien från 1800-talet. Sedan medeltiden hade “fotbollsspel” spelats i städer och byar med ett minimum antalet regler.